I have a Dream

Nieuws  

Nieuws1-juli-2020

Januari 2018, nieuwe start van een nieuw jaar. Niet wetende dat deze 8-daagse zonvakantie ons zo zou verbinden met het land Gambia. Nooit eerder hadden wij ons verdiept in dit Afrikaanse land. We gingen voor de zon en wilde niet te lang vliegen.  Wij kwamen aan in het hotel en een "bellboy" bracht de koffers naar de kamer. Bram gaf een fooi en de "bellboy" reageerde “dat is veel te veel”. Bram reageerde “vandaag is het jouw geluksdag, ik heb niet kleiner".

8 Dagen waren om en weer terug naar huis, we haalde onze koffers op in het hotel en daar kwamen wij de "bellboy" opnieuw tegen en raakte 10 min. aan de praat. Deze 10 minuten heeft onze levens veranderd. Hij had een droom, zijn droom was: dat zijn dorp voorzien zal worden van schoon drinkwater en er een school gebouwd zal worden. Een goede school die na het regenseizoen blijft staan. Bram had een droom: kinderen helpen in een ontwikkelingsland’. Twee dromen van twee mannen die samen kwamen, wat mooi als hun droom werkelijkheid kan worden.

Direct hebben we een waterput gerealiseerd en in mei 2018 zijn wij naar Gambia teruggegaan om de waterput te openen in het dorp Samba Chargie. We werden zo warm en liefdevol ontvangen. Het hele dorp en de 4 omliggende dorpen waren aanwezig om ons te bedanken. De waterbron staat bij het schooltje. 300 kinderen van de 5 dorpen die naar school gaan kunnen nu drinken van schoon water. De eerste belangrijke stap is gezet.

Doneren kunt u op 

NL25 TRIO 0379 3167 30

t.n.v. Stichting-Primaplan

Oprichting
In 2018 besloten Bram König en Ivanka Eggenkamp na het zien van de armoedige levensomstandigheden in Gambia dit aan te willen pakken. Met name richten wij ons op het dorp Samba Chargie en de omliggende dorpen. Door een toeval of niet zijn onze wegen samen gekomen met Ousman Sowe. In zijn dorp willen wij een school laten bouwen waar 300 kinderen heen kunnen. In 2018 leidde dit tot "Stichting Primaplan" in Nederland en "the Primaplan Foundation" in Gambia. Er wordt nu gezocht naar Nederlandse sponsors en organisaties die bereid zijn de stichting financieel te steunen. 

De projecten worden uitgevoerd door de inwoners van de dorpen zelf zodat er inkomsten uit gegenereerd wordt.

Stichting Primaplan is een onafhankelijke niet politieke en niet religieuze stichting.

  1. De Stichting heeft ten doel het creëren van mogelijkheden en het scheppen van een klimaat voor het bieden van meer onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkelingen voor de minder bevoorrechte medemens in Gam­bia en in het bijzonder in het dorp Samba Chargie, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.     
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • het organiseren en financieren van kleinschalige projecten voor onderwijs;
  • het onderhouden van bestaande projecten;
  • het inzamelen van gelden middels sponsoring en giften.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing, beleid, fondsenwerving, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester.

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurders zijn benoemd voor de stichting in Nederland

Bram König :voorzitter
Ivanka Eggenkamp,  :secretaris
Antoinette v.d. Braak :penningmeester

 

Tot bestuurders zijn benoemd voor de foundation in Gambia

Bram König :voorzitter
Ousman Sowe :secretaris
Ivanka Eggenkamp :penningmeester
Samba Sowe :auditor
Essa Bah :public relation manager

De stichting en de foundation werken samen.