Stichting Primaplan heeft meerdere projecten in de dorpen rond Samba Chargie.

U kunt, wanneer u dat wilt, ook specifiek een van de deelprojecten sponseren.

 

De eerste bijdrage is inmiddels overgemaakt naar Gambia.

Gelijk is het hele dorp bezig stenen te maken. Binnen een paar dagen hebben de dorpelingen honderden stenen gemaakt voor het eerst blok van drie lokalen van de school.