De gemeenschap van Samba Chargie is al jaren overtuigd dat een goede opleiding van de kinderen het begin is van de ontwikkeling van het dorp, de streek en het land. Daarom promoten zij het onderwijs en hebben al jaren een school in hun dorp.

Een school waar ook de omliggende dorpen gebruik van maken.

De school is nu gebouwd van blokken die zijn gemaakt van modder. Het kenmerk hiervan is dat wanneer er maar voldoende water op deze blokken komt ze weer vloeibaar worden. Water is er voldoende in de regentijd. De regentijd in Gambia duurt ongeveer van juli tot en met september. In deze tijd storten gedeelten van de school ieder jaar weer in.

Ieder jaar wordt de school weer opgebouwd door de dorpelingen met nieuwe modder blokken.

Hun grote wens is een solide schoolgebouw dat er voor jaren staat en dat niet instort in de regentijd.

  • Het eerste doel was schoon drinkwater voor de schoolkinderen. Dit is inmiddels met hulp van Stichting-Primaplan gerealiseerd
  • Het tweede doel is: goede toiletten. Zodat de hygiëne voor de kinderen op een hoger pijl komt. Hiervoor is inmiddels geld beschikbaar gesteld door een Spaans echtpaar.
  • Het derde doel is een 6 lokalen tellend schoolgebouw en een leerkrachten kamer van steen met een ruimte voor 300 leerlingen en 6 leerkrachten. Stenen die niet oplossen in de regentijd en veiligheid bieden voor de kinderen en leerkrachten. Hiervoor is een gedeelte al beschikbaar gekomen door de stichting. Ze zijn in Samba Chargie begonnen met het maken van de benodigde stenen. De inwoners van het dorp maken deze blokken zelf door middel van mallen, en vullen deze met een mix van cement en zand.

Dit is de start om Samba Chargie op weg te helpen in hun ontwikkeling. Wanneer dit is gerealiseerd zullen we met doelen verder gaan zoals een keuken voor de school en plannen voor het verbeteren van de gezondheidszorg.